Aktualności

14.11.2017 r.

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. rekomendują firmę doradczą SAS Advisors jako profesjonalnego i sprawdzonego partnera w zakresie aplikowania o środki finansowe w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) centralnie zarządzanego przez Komisję Europejską.

Zespół SAS Advisors wykazał się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem w powierzone zadanie. Wszystkie prace związane z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zostały wykonane terminowo i zgodnie z naszymi wymaganiami, a współpraca przebiegała bezkonfliktowo i sprawnie.