Aktualności

14.11.2017 r.

FLUKAR Sp. z o.o.

Flukar Sp. z o.o. niniejszym rekomenduje usługi świadczone przez firmę SAS Advisors w zakresie aplikowania o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów inwestycyjnych. Wynikiem pracy zespołu SAS Advisors jest pozyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wysoki poziom wiedzy i kompetencji oraz profesjonalne podejście do potrzeb klienta sprawiają, że z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę SAS Advisors jako godnego zaufania partnera biznesowego.