Aktualności

10.12.2018 r.

CHERRY PICK GAMES S.A.

Cherry Pick Games Sp. z o.o. niniejszym rekomenduje usługi świadczone przez Doradców SAS Advisors w zakresie pozyskiwania dofinansowania w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Doradcy SAS Advisors wykazali się biegłą znajomością procedur oraz przepisów, a także pełnym zaangażowaniem i skutecznością w zakresie ubiegania się o dofinansowanie na realizowany przez nas Projekt. Dzięki doradcom SAS Advisors udało się nam pozyskać dofinansowanie w ramach programu sektorowego „GAMEINN” (…).  Z uwagi na standard świadczonych usług rekomendujemy firmę SAS Advisors jako kompetentnego i godnego zaufania partnera biznesowego.