Aktualności

14.02.2019 r.

Ogłoszono daty naboru do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Rozwoju, jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w B+R przedsiębiorstw PO IR.  Zgodnie z ogłoszonym Regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie projektu będą mogły być składane w terminie od 11 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. 

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów dla tej rundy aplikacyjnej wyniosą 400 mln złotych, w tym 50 mln zł dla projektów zlokalizowanych na terenie Mazowsza oraz 350 mln zł dla projektów z innych województw.

Dofinansowanie kierowane jest do przedsiębiorców planujących stworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych i ma wspierać inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln złotych, a maksymalna wartość tych kosztów nie może przekroczyć 50 mln euro. Przeznaczone do dofinansowania projekty muszą wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).  Przedsiębiorcy inni niż MSP  muszą wykazać współpracę z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO.  Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji Programu, tj. poza 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów naboru są dostępne na stronie POIR.

W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania zapraszamy do kontaktu z doradcami SAS Advisors.