Aktualności

30.01.2015 r.

Ogłoszenie naboru wniosków w województwie opolskim

Zarząd Województwa Opolskiego 26 stycznia 2015 roku przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

Pierwsze nabory zostaną ogłoszone w II kwartale 2015 roku i dotyczyć będą m. in. wsparcia rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw, wsparcia opracowania nowych modeli biznesowych MSP, wsparcia współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz ich promocji, a także wsparcia rozwoju usług zdrowotnych i społecznych.