Aktualności

11.10.2019 r.

Ogłoszenie naboru konkursu “Szybka Ścieżka” w ramach ścieżki tematycznej: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło naboru w konkursie Szybka ścieżka, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu innowacyjnych technologii nawozów. Celem projektów jest opracowanie rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, które przyczyni się do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa nawozów przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ścieżki tematycznej Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska wynosi 200 mln zł.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach RP, również w woj. mazowieckim.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Wnioski o dofinansowanie w tym konkursie będzie można składać od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.

Więcej informacji na stronie: NCBiR