Aktualności

16.01.2020 r.

Ogłoszenie konkursu Seal of Excellence

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Seal of Excellence”, skierowanym, do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, które posiadają certyfikat Seal of Excellence. Są to takie projekty MŚP, które zostały pozytywnie ocenione w ramach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) w ramach programu Horyzont 2020, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania z UE.

Budżet konkursu to 50 mln PLN. Wnioski można składać od 14 lutego do 30 września 2020 r.

Więcej informacji na stronie: NCBiR