Aktualności

18.11.2019 r.

Ogłoszenie konkursu GAMEINN – IV w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs GAMEINN – IV skierowany do podmiotów z sektora gier wideo planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych, w którym kwota przeznaczona na dofinansowanie wyłonionych projektów to 100 mln zł.  Nabór wniosków będzie trwał od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw składających wniosek o dofinansowanie samodzielnie lub konsorcjum albo do konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą wyłącznie projekty realizowane poza województwem mazowieckim.

Więcej informacji na stronie NCBiR