Aktualności

09.12.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 3.2.1 Badania na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych,prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług)lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.

Wnioski można składać od 13 stycznia do 17 lutego 2021 r.

Budżet konkursu: 500 mln PLN.

Więcej informacji na stronie PARP.