Aktualności

25.02.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 3.2.1 Badania na rynek – konkurs ogólny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie „Badania na Rynek”, który skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, którzy planują wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.

Budżet konkursu to 48 mln PLN. Wnioski można składać od 25 marca do 23 kwietnia 2020 r.

 

Więcej informacji na stronie: PARP