Aktualności

27.10.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców -zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025.

Więcej informacji na stronie: poir.gov.pl