Aktualności

09.03.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 1.1.1- Szybka ścieżka dla Mazowsza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Szybka ścieżka dla Mazowsza”, który skierowany jest do podmiotów realizujących projekty badawczo-rozwojowe w województwie mazowieckim. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Budżet konkursu to 500 mln PLN, z czego 250 mln PLN przeznaczone będzie dla województwa mazowieckiego, a pozostałe 250 mln PLN dla reszty województw.

Wnioski można składać od 9 kwietnia do 14 maja 2020r.

Więcej informacji na stronie NCBR