Aktualności

19.03.2019 r.

OGŁOSZENIE III EDYCJI KONKURSU – INNOSTAL

15.03.2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III edycję konkursu INNOSTAL, w ramach Działania 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które poprzez pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego, zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora na środowisko w największym stopniu przyczynią się do wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności polskiego przemysłu stalowego.

Zgodnie z harmonogramem na 2019 rok nabór na tegoroczną edycję konkursu przewidziano na 15 maja 2019 roku do 19 sierpnia 2019 roku.

W ramach tegorocznej rundy naboru możliwość udziału w konkursie mają nie tylko przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, ale również konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Jednostki naukowe zaangażowane w projekt (realizujące zadania w ramach swojej działalności niegospodarczej) będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% na prowadzone w ramach projektu badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Dodatkowo, zwiększeniu uległa pula środków przeznaczonych na wsparcie projektów – do 190 000 000 PLN (poprzednio 95 000 000 PLN) oraz wydłużono okres realizacji projektu – do 48 miesięcy (poprzednio 3 lata).

W dokumentacji konkursowej dokonano również modyfikacji odnoszących się do zasad oceny projektów. Poprzez zwiększenie zakresu możliwych do zastosowania we wniosku poprawek oraz uzupełnień, wzrosną szanse Wnioskodawców na możliwość otrzymania dotacji w konkursie.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBiR.