Aktualności

29.07.2019 r.

Nowy konkurs „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw” – działanie 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

26 sierpnia 2019 r. ogłoszony zostanie nowy konkurs w ramach działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 r.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów dla tej rundy aplikacyjnej wyniosą 350 mln złotych.

Dofinansowanie kierowane jest do przedsiębiorców planujących stworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych i ma wspierać inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania zapraszamy do kontaktu z doradcami SAS Advisors.