Aktualności

17.07.2019 r.

Nowy konkurs na projekty B+R z zakresu technologii tworzyw sztucznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dedykowany branży tworzyw sztucznych, który będzie realizowany w formule Szybkiej ścieżki w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych z zakresu tworzyw sztucznych. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach, również w województwie mazowieckim. Budżet konkursu wynosi 180 mln PLN. Nabór na tę edycję konkursu będzie realizowany w terminie od 2 września do 15 listopada 2019 r.

W ramach naboru możliwość udziału w konkursie mają przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi od 1 mln PLN do 50 mln EUR.

Dofinansowanie można otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Zakres tematyczny konkursu „Tworzywa sztuczne” obejmuje następujące obszary badawcze:

  • wytwarzanie podstawowego surowca do produkcji wyrobów z tworzyw,
  • modyfikowanie własności tworzyw i wytwarzanie produktów końcowych,
  • zbiórka, segregacja, utylizacja i recykling zużytych odpadów, w tym projektowanie pod recykling.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiR.