Aktualności

17.07.2019 r.

Nowy konkurs na projekty B+R z zakresu technologii kosmicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dedykowany branży kosmicznej, który będzie realizowany w formule Szybkiej ścieżki w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych z zakresu technologii kosmicznych, umożliwiających polskim podmiotom zwiększenie ich atrakcyjność m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz dużych integratorów systemów kosmicznych. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach, również w województwie mazowieckim.  Budżet konkursu wynosi 300 mln PLN. Nabór na tę edycję konkursu będzie realizowany w terminie od 2 września do 15 listopada 2019 r.

W ramach naboru możliwość udziału w konkursie mają przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi od 1 mln PLN do 50 mln EUR.

Dofinansowanie można otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Zakres tematyczny konkursu „Technologie kosmiczne” obejmuje następujące obszary badawcze:

  • satelitarna obserwacja Ziemi (EO – Earth observation), m.in., systemy aktywne i pasywne, systemy w szerokim spektrum fal;
  • systemy i podsystemy niewielkich satelitów, zgodnie z trendem Space 4.0/New Space, m.in. w zakresie zasilania, komputerów pokładowych i ich oprogramowania, odbiorników systemów nawigacyjnych, komunikacji, systemów napędowych;
  • testowanie infrastruktury satelitarnej (również systemów i podsystemów), EGSE (Electrical Ground Support Equipment), MGSE (Mechanical Ground Support Equipment);
  • platformy mikrosatelitarne, integracja niewielkich satelitów (nano, mikro);
  • systemy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA – space situational awareness m.in. w zakresie sensorów i przetwarzania danych z sensorów, świadczenia usług, modelowania;
  • systemy wynoszenia, m.in. w zakresie systemów rakiet orbitalnych/suborbitalnych;
  • systemy robotyki kosmicznej – m.in. w zakresie robotyki orbitalnej (serwisowanie, deorbitacja itp.), jak i robotyki planetarnej (systemy penetracji, transportu itp.);
  • systemy agre
  • gacji i przetwarzania danych satelitarnych;
  • aplikacje przetwarzające i bazujące na danych satelitarnych, m.in. w zakresie EO oraz GNSS (Global Navigation Satellite System).

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiR.