Aktualności

17.01.2019 r.

Nowy konkurs “GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój w 2019 r.

15 stycznia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs GAMEINN w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”, w którym kwota przeznaczona na dofinansowanie wyłonionych projektów  to 100 mln zł. Składanie wniosków w ramach konkursu będzie możliwe od 15 marca do 14 czerwca 2019 r. 

Jednym z priorytetowych założeń programu jest opracowanie rozwiązań o charakterze badawczo-rozwojowym, które pozwolą skutecznie wykorzystać powstałe technologie m.in. do celów społecznych, edukacyjnych, medycznych i terapeutycznych. Realizowany cel to zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym poprzez zwiększenie aktywności B+R w sektorze gier wideo oraz zwiększenie liczby innowacji sektora gier wideo w perspektywie roku 2023. Osiągnięcie planowanych założeń ma być możliwe dzięki rozszerzonym nakładom finansowym na innowacyjne projekty gier wideo oraz wykorzystaniu potencjału rynku światowego oraz polskiego zaplecza naukowego.

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw składających wniosek o dofinansowanie samodzielnie lub konsorcjum albo do konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą wyłącznie projekty realizowane poza województwem mazowieckim. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 400 000 zł, a maksymalna 20 mln zł.

Program obejmuje następujące obszary badawcze:

  • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
  • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
  • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
  • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Program przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców z sektora produkcji gier wideo. W Polsce obecnie istnieje ponad 240 firm zajmujących się produkcją gier, a liczba ta dynamicznie rośnie. Wartość polskiego sektora gier to ponad 1, 65 miliardów złotych. O sukcesie w branży decydują przede wszystkim wiedza i umiejętności pracowników, którzy tworzą złożone innowacyjne aplikacje. Wyrównanie konkurencyjności warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w szczególności w perspektywie globalnej wpłynie na wzrost opłacalności funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na rynku gier.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBiR.

W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania zapraszamy do kontaktu z doradcami SAS Advisors.