Aktualności

14.08.2019 r.

Nowe konkursy dla przedsiębiorców realizujących projekty B+R w ramach ścieżek tematycznych: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska oraz Urządzenia grzewcze.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaktualizowało harmonogram konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). W harmonogramie konkursów na 2019 r. pojawiły się dwa nowe konkursy przeznaczone dla przedsiębiorców (MŚP i dużych) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w ramach poddziałania 1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa dla następujących ścieżek tematycznych: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska oraz Urządzenia grzewcze.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ścieżki tematycznej: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska wynosi 200 mln zł. Wartość alokacji dla ścieżki Urządzenia Grzewcze zostanie podana w późniejszym terminie.

Konkursy dla obu ścieżek zostaną ogłoszone 10 października 2019 r. Wnioski o dofinansowanie w tych konkursach będzie można składać od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.