Aktualności

30.03.2015 r.

Nowe dotacje dla firm idących na giełdę, Opinia, Rzeczpospolita 30.03.2015 r.

W programie „Inteligentny rozwój” zarezerwowano 6,35 mln euro na granty dla spółek, które chcą pozyskać finansowanie udziałowe i dłużne.

Pieniądze te będzie dzielić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wśród przedsiębiorców, którzy zamierzają wejść na Giełdę Papierów Wartościowych lub New Connect, rynek obligacji Gatalysk i zagraniczne rynki regulowane (…).

Jakub Bursa | Partner w firmie doradczej SAS Advisors :
„Instrument 4 Stock to kontynuacja, choć zmieniona, dotacji z „Innowacyjnej Gospodarki” na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania niezbędnych do pozyskania finansowania zewnętrznego charakterze udziałowym. Główna zmiana w stosunku do poprzednich grantów polega na tym, że ograniczono kwotę dofinansowania w zależności od rodzaju projektu. Dodatkowo uzależniono pozyskanie maksymalnej dotacji od tego, czy firmie ostatecznie uda się pozyskać finansowanie z rynku. W „Innowacyjnej gospodarce” tak nie było i projekty często kończyły się na etapie przygotowania dokumentów. Nowy model to lepsze rozwiązanie z punktu widzenia środków publicznych, które będą teraz wydawane bardziej efektywnie.”
Cały artykuł dostępny pod linkiem.