Aktualności

04.11.2020 r.

Nieformalny dialog z Komisją Europejską – kolejny etap przygotowań Krajowego Planu Odbudowy

W ramach Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Aby te pieniądze jak najszybciej zaczęły pracować w polskiej gospodarce, potrzebne są zdecydowane działania. Dlatego już teraz, Polska, jako jeden z pierwszych krajów UE, rozpoczęła nieformalny dialog z Komisją Europejską (KE). Spotkania mają na celu omówienie kluczowych kwestii związanych z przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy.

Pierwszy etap prac za nami. Zebraliśmy propozycje inwestycji od resortów i samorządów. Wpłynęło do nas ponad 1200 projektów, dotyczących różnych dziedzin. 588 nadesłały regiony, a 662 resorty. Następnie dokonaliśmy ich analizy, identyfikacji spójności z celami KPO oraz opracowaliśmy kryteria oceny projektów. Zweryfikowaliśmy, które mogą być finansowane z KPO oraz te, które, po spełnieniu odpowiednich warunków, mogą być sfinansowane z innych źródeł (na przykład z polityki spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji).

Więcej informacji na stronie www.gov.pl