Aktualności

03.12.2020 r.

NCBR ogłasza pierwszy konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

NCBiR ogłosił pierwszy konkurs programu strategicznego INFOSTRATEG, w ramach którego w latach 2020 – 2029 realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce. Zakładany całkowity budżet Programu to 840 mln zł, z czego 360 mln zł przeznaczone zostanie na projekty zamawiane.

Więcej informacji na stronie NCBiR.