Aktualności

27.03.2019 r.

Nawiązanie współpracy z ADS Insight

SAS Advisors zawarło umowę o współpracy z firmą ADS Insight, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane ze współpracą z instytucjami Unii Europejskiej w bardzo szerokim zakresie. Usługi ADS Insight obejmują m.in.: monitorowanie polityk i prawodawstwa UE, działania lobbingowe, kampanie komunikacyjne, ale także wsparcie w ubieganiu się o Fundusze UE dystrybuowane z poziomu Komisji Europejskiej (m.in. CEF, HORIZON 2020).

Celem kooperacji będzie wymiana doświadczeń związanych z dostępnymi programami finansowania w celu świadczenia najwyższej jakości usług. Wierzymy, że połączenie wieloletniego doświadczenia oraz szerokiej sieci kontaktów ADS Insight w Brukseli oraz know-how SAS Advisors pozwoli na jeszcze skuteczniejsze wsparcie naszych klientów w ubieganiu się o Fundusze UE dostępne bezpośrednio z poziomu Brukseli.