Nasze usługi

Pozyskiwanie finansowania

Doradzamy i wspieramy przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu preferencyjnego finansowania ze środków publicznych (bezzwrotnych dotacji unijnych, preferencyjnych pożyczek, umorzeń i innych form wsparcia). Dla nas liczy się przede wszystkim skuteczne zaspokojenie realnych potrzeb biznesowych Klientów przy wykorzystaniu możliwie szerokiego wachlarza dostępnych opcji. Dlatego finansowanie dla naszych Klientów pozyskujemy ze środków krajowych, europejskich dystrybuowanych przez polskie instytucje oraz udzielanych bezpośrednio przez Komisję Europejską.

W oparciu o bogate doświadczenie branżowe doradzamy jak efektywnie pogodzić uwarunkowania konkretnego projektu z oczekiwaniami instytucji udzielających dofinansowania, aby pozyskane finansowanie stanowiło rzeczywistą wartość dodaną, a nie sztywny gorset ograniczeń biurokratycznych nałożony na plany rozwojowe naszych Klientów.

Rozliczanie otrzymanego wsparcia

Świadczymy usługi w zakresie rozliczania otrzymanego finansowania. Oferujemy wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia. Doradzamy, jak najsprawniej zrealizować projekt, prowadzić procedury zakupowe czy wywiązać się ze wszystkich zobowiązań. Wspieramy Klientów podczas kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne oraz bronimy ich przy ewentualnych sporach.

Inne usługi finansowe

Aktywnie uczestniczymy we wszelkich procesach pozyskiwania kapitału przeznaczonego na rozwój naszych Klientów. Mamy doświadczenie w negocjacjach z funduszami VC/PE i bankami komercyjnymi, pozyskiwaniu finansowania o charakterze udziałowym, sprzedaży obligacji i prowadzeniu przedsięwzięć w formule PPP.