Aktualności

08.11.2012 r.

Mocne poparcie dla pożyczek, Rzeczpospolita 08.11.2012 r.

Samorządowcy i eksperci z firm doradczych są za zwiększeniem puli pieniędzy UE na kredyty i poręczenia po 2013 roku

W okresie 2014–2020 pula unijnych pieniędzy na finansowanie zwrotne (pożyczki, poręczenia, wejścia kapitałowe) znacząco się zwiększy. Chce tego Komisja Europejska, wskazując, że byłoby idealnie, aby każdy z krajów Unii Europejskiej na takie instrumenty przeznaczył 15 proc. pieniędzy, które otrzyma po 2013 r. z polityki spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarządzające pieniędzmi europejskimi wskazuje, że w Polsce może to być 10 proc., co i tak oznaczałoby kilkakrotne zwiększenie puli na ten cel. Co sądzą o tym władze regionów i eksperci z firm doradczych?

Liczą się innowacje

– Wsparcie projektów przedsiębiorców w ramach programów współfinansowanych z UE powinno w większym niż obecnie stopniu opierać się na instrumentach zwrotnych – uważa Marzena Chmielewska z PKPP Lewiatan. – Dotacje, jakkolwiek atrakcyjne dla firm i administracji (gwarantują szybkie i pewne wykorzystanie środków unijnych, w tym przypadku nie ma mowy o zagrożonym budżecie), mają liczne wady – dodaje, tłumacząc, że należą do nich m. in. ograniczony dostęp, niewydolny momentami system wyboru projektów i zaburzanie konkurencji. Zdaniem ekspertki szersze wykorzystanie pożyczek pozwalałoby uniknąć słabości dotacji. Co więcej, środki w nie zainwestowane będą znacznie dłużej pracowały w gospodarce. – Nie oznacza to całkowitej rezygnacji z dotacji, które powinny być wciąż dostępne, ale w wąsko zdefiniowanych obszarach, zwłaszcza dla projektów badawczych i wysoko innowacyjnych, w których ryzyko niepowodzenia jest duże i które w związku z tym nie mogą liczyć na finansowanie komercyjne – podsumowuje Chmielewska.
(…)
Unijna pomoc zwrotna to bardzo dobra alternatywa dla produktów oferowanych przez banki komercyjne – mówi Jakub Bursa z firmy doradczej SAS Advisors. Tłumaczy też, że banki, dysponując własnym kapitałem, bardzo ostrożnie weryfikują zdolność kredytową przedsiębiorstw i powodzenie rynkowe planowanych inwestycji.

– Możliwość wielokrotnego wykorzystania raz zainwestowanych środków sprawia, że instrumenty te zapewniają wyższą niż w przypadku dotacji efektywność gospodarowania środkami – wskazuje Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. – Musimy jednak dokładnie określić obszary, które będziemy chcieli objąć finansowaniem zwrotnym po 2013 r. A wypracowany system poręczeń i kredytów ze środków unijnych musi w ostatecznym rozrachunku być korzystniejszy niż oferty bankowe – dodaje.