Aktualności

29.03.2021 r.

Łatwiejszy dostęp do programu grantowego dla firm z sektora MŚP

Obniżenie kryteriów ilościowych oceny projektów inwestycyjnych oraz modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji – to kluczowe zmiany, jakie w przygotowanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”.

Do głównych zmian należą:

  1. Obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych
  • Stosowany powszechnie podział na kategorie przedsiębiorców rozszerzono o przedsiębiorcę rozwijającego się – zatrudniającego mniej niż 1000 pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro, a więc zbyt małego, by konkurować z największymi graczami na rynku. Ponadto, wprowadzono niższe wymagania dla reinwestycji, co ma na celu zachęcenie do rozwijania istniejących już zakładów.

2. Modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji

  • Zmodyfikowano system funkcjonujących już w programie kryteriów jakościowych oceny inwestycji poprzez jego uproszczenie (zero-jedynkowa ocena spełnienia kryterium jakościowego), doprecyzowanie (wprowadzenie opisu weryfikacji spełnienia kryterium) oraz zbliżenie pod względem treści do rozwiązań funkcjonujących w ramach drugiego instrumentu pobudzania inwestycji – zwolnień podatkowych udzielanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Więcej informacji na stronach: www.gov.pl oraz paih.gov.pl