Aktualności

03.12.2013 r.

Kredyty i poręczenia alternatywą dla dotacji, Rzeczpospolita 03.12.2013 r.

Pula bezzwrotnych dotacji na innowacje z lat 2007–2013 już się wyczerpała. Przedsiębiorcy wciąż mogą skorzystać z preferencyjnych pożyczek i zabezpieczeń.

Są one dostępne głównie na poziomie regionalnym, ale też i krajowym (Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji). W przypadku tego ostatniego chodzi o pieniądze z programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, w którym testowana jest kolejna zwrotna forma finansowania rozwoju mikro- i małych firm w postaci Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (FPWI).

Głównym celem pilotażowych pożyczek jest wypełnianie luki kapitałowej w finansowaniu innowacji i mobilizacja kapitału prywatnego w branży nowych firm, tzw. start-upów. Pożyczki kierowane są do ich dwóch rodzajów. Po pierwsze do przedsiębiorców, którzy nie prowadzą jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generują zysków, a po drugie do tych, którzy sprzedaż prowadzą nie dłużej niż rok, licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi. Po pożyczki z FPWI mogą ubiegać się tylko mikro- i małe firmy posiadające umowę inwestycyjną z inwestorem kapitałowym (co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka), na mocy której (…)

PARP nie będzie pobierać żadnych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki, a głównym zabezpieczeniem będą weksle in blanco spółek. Zdaniem Jakuba Bursy, partnera w firmie doradczej SAS Advisors, pożyczki z FWPI są dodatkowym źródłem finansowania w rozwoju młodych, dobrze rokujących innowacyjnych firm.Na poziomie regionalnym dostępne (…)

Cały artykuł dostępny jest pod linkiem.