Kredyt na innowacje technologiczne

Narastające znaczenie innowacyjności w obrębie rozwoju przedsiębiorstwa wymusza nieustanne poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych stymulujących innowacyjność firmy na rynku polskim, a także międzynarodowym, zwiększając jej rozpoznawalność oraz zapewniając sukcesywną ekspansję. Niestety wdrażanie innowacji w firmie ciągnie za sobą zobowiązania, które dla małych i średnich przedsiębiorstw mogą stanowić duże wyzwanie. Problem ten wiąże się z luką kapitałową, oznaczającą niewystarczającą ilością środków pieniężnych na działalność innowacyjną przedsiębiorstw z sektora MŚP. W celu rozwiązania kwestii finansowej można odnaleźć instrumenty pomocowe, które zagwarantują płynność finansową i zapewnią środki na rozwój. Jedną z takich metod jest uzyskanie kredytu na innowacje technologiczne

Kredyt technologiczny stanowi pomocowy instrument wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z przeznaczeniem na rozwój innowacyjnych technologii w postaci wdrożonych nowych lub ulepszonych produktów/usług. Należy pamiętać, że kredyt na innowacje technologiczne nie może być przeznaczony na zakup środka trwałego, w którym została zaimplementowana opracowana technologia. Kredyt technologiczny różni się tym od zwykłego kredytu, że część finansowana jest przez ubiegające się o dotację przedsiębiorstwo, a druga część z państwowych środków, gdzie pośrednikiem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Zespół SAS Advisors, składający się z kadry wyspecjalizowanych ekspertów w dziedzinie pozyskiwania środków z funduszy publicznych, gwarantuje profesjonalne doradztwo podczas całej procedury ubiegania się o kredyt technologiczny i wsparcie podczas uzyskania dofinansowania. W ramach działań naszych doradców z SAS Advisors proponujemy:

  • pomoc w złożeniu wniosku o udzielenie kredytu na innowacje technologiczne w banku współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
  • pomoc w zawarciu umowy kredytu technologicznego albo o przyznanie  premii technologicznej.

Kompleksowe usług świadczone przez SAS Advisors charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i dynamiką pracy oraz starannością w wykonywaniu obowiązków, co bezpośrednio przyczynia się do wysokiej jakości realizowanych zadań i satysfakcji naszych klientów. Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa z sektora MŚP do skorzystania z naszych usług w ramach pozyskiwania instrumentów pomocowych w postaci kredytu technologicznego, w celu wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zwiększenie innowacyjności firmy.