Aktualności

19.05.2020 r.

Kredyt na innowacje technologiczne – ogłoszenie konkursu na nowych warunkach

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych  poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej. Do nowych bardziej korzystnych zasad należą m.in. brak limitu premii technologicznej oraz zwiększony katalog wydatków kwalifikowanych.

Budżet przewidziany na konkurs to: 350 mln PLN.

Wnioski można składać od 1 czerwca do 30 grudnia (konkurs podzielony jest na 7 rund).

Więcej informacji na stronie BGK.