Aktualności

17.03.2020 r.

Koronawirus – działania pomocowe wdrażane przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 (,,koronawirusa”) na sytuację wnioskodawców i beneficjentów. W tym celu zaproponowano m.in. następujące zmiany:

  • okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie, we wszystkich konkursach których zakończenie przypada na marzec oraz kwiecień br. zostanie wydłużony;
  • oceny wniosków o dofinansowanie będą kontynuowane z wykorzystaniem zdalnej pracy ekspertów. W przypadku posiedzeń paneli ekspertów, w których wymagany jest osobisty udział wnioskodawcy, podjęto decyzję o zawieszeniu tych spotkań do dnia 3 kwietnia br. (włącznie).
  • ewentualne zmiany w realizowanych projektach będą ustalane indywidualnie z beneficjentem. W zależności od konkretnego przypadku i po przeprowadzeniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizowany projekt, PARP przewiduje możliwość zawarcia aneksów do umów: wydłużających czas realizacji projektu, wydłużających terminy składania wniosków o płatność lub dotyczących zmiany spodziewanych efektów projektów;
  • zostają odwołane kontrole, których przeprowadzenie było zaplanowane do 31 marca br. Nowe terminy zostaną uzgodnione indywidualnie z beneficjentem.

Więcej informacji na stronie PARP.