Aktualności

25.09.2015 r.

Wyniki czerwcowego naboru wniosków NCBiR

15 września 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało wyniki czerwcowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR „Szybka ścieżka”.

Z 324 złożonych wniosków do dofinansowania zostało rekomendowanych 38 projektów, z których 11 to projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim. Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów wynosi 125 930 132,18 PLN.

Zespół SAS Advisors pozyskał dla swoich klientów dofinansowanie w wysokości prawie 19 mln PLN, co łącznie stanowi ponad 15 % czerwcowego budżetu.”