Aktualności

01.06.2020 r.

Kolejne, duże pieniądze na innowacje technologiczne firm – komentarz partnera SAS ADVISORS W RZECZPOSPOLITEJ

Od dziś przedsiębiorcy mogą składać wnioski o premie technologiczne w poddziałaniu 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. Kredyt na innowacje technologiczne. Tak jak dotychczas pieniądze z tej części Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) rozdziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pula dla firm z sektora MŚP to 350 mln zł, a wnioski można składać od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r.

Uruchomienie konkursu na nowych, korzystniejszych warunkach wymagało skrócenia bieżącego naboru i przyspieszenia naboru zaplanowanego na wrzesień 2020 r. Trzeba docenić elastyczność BGK w zarządzaniu harmonogramem naborów, gdyż czekanie na nowy konkurs na zmienionych zasadach do jesieni przy bardzo dynamicznej sytuacji wynikającej z epidemii COVID dla wielu firm mogłoby nie mieć sensumówi Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors. – Tym samym, zapowiedziane jeszcze w marcu br. zmiany w „Kredycie na innowacje technologiczne” faktycznie są wdrażane od czerwca i widzimy zdecydowanie zainteresowanie przedsiębiorców tym programem – dodaje.

Więcej informacji na stronie firma.rp.pl