Aktualności

18.03.2019 r.

Kolejna edycja Dzień Dobry Biznes z udziałem doradców SAS Advisors

19 marca 2019 r. rozpocznie się pierwszy tegoroczny cykl szkoleń organizowanych przez PKO BP „Dzień Dobry Biznes”. To kolejna edycja, w której udział w roli prelegentów wezmą doradcy SAS Advisors, którzy podejmą zagadnienia dotyczące m.in. oferowanych przedsiębiorcom typów wsparcia (dotacja bezzwrotna, spłata kredytu, pożyczka preferencyjna, gwarancje) w związku z rodzajem prowadzonej przez nich działalności. Specjaliści z zespołu SAS Advisors podpowiedzą również, jak i gdzie szukać informacji o dostępnych źródłach dofinansowania oraz wskażą metody skutecznej oceny szans na pozyskanie pomocy publicznej.

Aktualna edycja odbędzie się w marcu i w kwietniu w kilkunastu miastach Polski reprezentujących jej poszczególne rejony. Zaproszeni eksperci odpowiedzą na pytania, w jaki sposób prowadzić uczciwy, a jednocześnie rozwojowy biznes, skąd pozyskać kapitał na planowane inwestycje oraz jak odnaleźć się w nowych regulacjach prawnych. Oprócz tematów z zakresu funduszy unijnych, podjęte zostaną takie zagadnienia jak sukcesja działalności gospodarczej w aspekcie prawnym i podatkowym, marketing firm z sektora MŚP oraz problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poprzednie cykle zgromadziły ponad pół tysiąca uczestników, dla których spotkania były okazją do poznania nowych ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa oraz wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z zarządzaniem i inwestowaniem w sektorze MŚP. Zarówno w poprzednich edycjach, jak i w aktualnym cyklu, przedstawiciele zespołu SAS Advisors udzielają przedsiębiorcom z całej Polski cennych wskazówek dotyczących dostępnych źródeł finansowania.  

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat tegorocznego cyklu również na stronie PKO oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, które jest partnerem wydarzenia.