Aktualności

14.09.2020 r.

Innowacyjność nadal priorytetem w inwestowaniu funduszy unijnych

Z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska ma do dyspozycji około 57 miliardów euro. W MFiPR trwają pracę nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO), który jest podstawą do sięgnięcia po pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy.

W ramach kryteriów oceny projektów, wprowadziliśmy warunek  tworzenia lub wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w ramach danego projektu. Takie rozwiązanie wzmocni innowacyjny charakter Krajowego Planu Odbudowy –  zaznaczyła szefowa MFiPR

Więcej informacji na stronie: MFiPR.