Aktualności

29.08.2019 r.

Horyzont Europa – zarys przyszłego Programu Ramowego (2021-2027)

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły na wiosnę 2019 r. wstępne porozumienie w sprawie założeń i finansowania Horyzontu Europa.

Horyzont Europa to program ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021–2027. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie badań i innowacji: od pomysłu po urynkowienie. Będzie on uzupełnieniem wsparcia krajowego i regionalnego.

Przyszły program będzie opierał się na misjach, których zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. W tym celu Komisja utworzyła 5 misji dla kluczowych wyzwań, takich jak: nowotwory, zmiany klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu oraz zdrowa gleba i żywność.

Program ma wzmocnić unijne sektory naukowy i technologiczny, by mogły podejmować największe globalne wyzwania w tak ważnych dziedzinach jak zdrowie, starzenie się społeczeństw, bezpieczeństwo, zanieczyszczenia i zmiana klimatu. W latach 2021–2027 program ma docelowo stworzyć do 100 000 miejsc pracy związanych z działalnością badawczo-innowacyjną. Szacuje się także, że przez 25 lat może zwiększyć unijne PKB nawet o 0,19%.

Więcej informacji dotyczących projektu Horyzontu Europa na stronie Komisji Europejskiej.