Aktualności

11.12.2013 r.

Granty na badania dla biznesu, Rzeczpospolita 11.12.2013 r.

W ostatnim konkursie w krajowym Programie Badań Stosowanych
przedsiębiorcy mogą sięgnąć po 200 mln zł, ale tylko wspólnie z naukowcami.

Program Badań Stosowanych, za który odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, stworzono, aby wspierać przekładanie wyników pracy naukowców na działalność biznesową.

– Program stanowi kolejny krok w stronę zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami. Znaczna część firm w Polsce nie posiada dziś odpowiedniego zaplecza badawczo-rozwojowego i współpraca z jednostkami badawczymi jest w praktyce rzadka i mało istotna dla każdej ze stron – mówi „Rz” Jakub Bursa, partner w firmie doradczej SAS Advisors. Jego zdaniem jednostki badawcze prowadzą zaś często badania, które później nie są wykorzystywane w praktyce, stanowią jedynie przedmiot publikacji w artykułach lub temat konferencji naukowych.
(…)
– Oferując duże środki finansowe na realizację wspólnych przedsięwzięć, NCBiR zamierza wpłynąć na zacieśnienie współpracy sektora nauki i biznesu. Dzięki dofinansowaniu oba sektory uczą się wykorzystywać swój potencjał, wspólnie opracowując technologie użyteczne do zastosowania w gospodarce. Przynajmniej w założeniach powinno to stanowić ważny czynnik stymulujący dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Czy tak będzie faktycznie, okaże się najwcześniej za kilka lat – zauważa Bursa.

Cały artykuł dostępny jest pod linkiem.