Aktualności

29.06.2020 r.

GOSPOSTRATEG IV – ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło IV konkurs  w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych  „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Czwarty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

  1. Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po udarze niedokrwiennym mózgu o nieznanej etiologii. (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
  2. Optymalizacja metod konwersji języka pisanego w systemie automatycznego tłumacza na język migowy z wykorzystaniem mechanizmu avatara. (Zamawiający – Ministerstwo Cyfryzacji).

Nabór wniosków będzie trwał od 24 lipca do 22 września 2020 roku

Więcej informacji na stronie NCBiR.