Aktualności

12.01.2015 r.

Gdzie pójść po informacje o nowych pieniądzach z Brukseli, Rzeczpospolita 12.01.2015 r.

Celem działania punktów jest zapewnienie potencjalnym beneficjentom, ale także tym, którzy już pozyskali dotacje, wysokiej jakości informacji o funduszach Unii Europejskiej.

Gdzie znaleźć punkty

Docelowo w całym kraju w okresie 2014-2020 będzie funkcjonowało 77 stacjonarnych punktów informacyjnych. Zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli uzyskać bezpłatne informacje na temat możliwości ubiegania się o dotacje. Punkty są zlokalizowane w miastach wojewódzkich oraz w części miast powiatowych. (…)

Milion porad

Wszystkie punkty obowiązują jednakowe standardy świadczenia usług informacyjnych. Dotyczą one zarówno zakresu usług, ich jakości, jak też standardów obsługi – np. w każdy poniedziałek punkty działają dłużej (10 godzin). Średnio rocznie sieć udziela ok. 200 tys. konsultacji: telefonicznie, e-mailowo i podczas wizyt bezpośrednich. Od początku okresu 2007-2013 specjaliści z punktów udzielili ponad milion porad.

– W punktach informacyjnych osoby zainteresowane tematyką funduszy europejskich mogą uzyskac podstawowe informacje nt. możliwości dofinansowania z funduszy UE. To dobry sposób, aby zainteresować przedsiębiorców i inne osoby funduszami UE – mówi „rzeczpospolitej” Jakub Bursa, partner w firmie doradczej SAS Advisors. – Należy jednak pamiętać, że w punktach nie otrzymamy wiążących informacji, czy nasz projekt kwalifikuje się do dofinansowania. Zastanie nam przedstawiony kierunek dalszych poszukiwań, który musimy zweryfikować – dodaje Bursa.

Cały artykuł dostępny pod linkiem.