Aktualności

12.01.2021 r.

Fundusze unijne łatwiej jest pozyskać i rozliczyć – komentarz Partnera SAS Advisors dla firma.rp.pl

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. „specustawa funduszowa”) wprowadziła regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z pieniędzy europejskich w warunkach pandemii. Wprowadziła zasady stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących reguł realizacji dotowanych projektów. Teraz obowiązuje już nowelizacja specustawy, która przedłuża nadzwyczajne ułatwienia do końca perspektywy finansowej tj. do końca 2023 r.

Dodatkowo, znany jest już nowy harmonogram. Jak przypomina Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors znany jest też już harmonogram naborów wniosków w kluczowym dla przedsiębiorców Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji na stronie www.firma.rp.pl