Aktualności

30.09.2019 r.

Działalność non-profit – Złożenie wniosku Caritas Diecezji Radomskiej

W ramach realizowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, zespół konsultantów SAS Advisors wsparł Caritas Diecezji Radomskiej w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Przedsięwzięcie Caritas ma na celu rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń, w których będzie przechowywana żywność, nabycie niezbędnych środków transportu do przewożenia produktów spożywczych w miejsce ich magazynowania oraz do rozładunku produktów.

Caritas Diecezji Radomskiej pomaga osobom potrzebującym przekazując im produkty spożywcze oraz posiłki, które pozyskuje od producentów żywności oraz wielkopowierzchniowych sklepów. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć ilość przekazywanego jedzenia i jednocześnie wpłynie pozytywnie na środowisko, zmniejszając ilość generowanych odpadów przez sklepy oraz producentów z branży spożywczej.