Aktualności

07.01.2019 r.

Działalność non-profit – Program Mentoringowy SGH

W ramach wsparcia w zakresie świadomego rozwijania kariery zawodowej udzielanego zdolnym studentom i absolwentom uczelni ekonomicznych, w grudniu 2018 r. Dyrektor Operacyjny SAS Advisors Przemysław Loranc został mentorem w ramach II Edycji Programu Mentoringowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Program będzie realizowany od 9 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., a udział w nim jest bezpłatny.

Celem programu jest wspieranie rozwoju dla najbardziej utalentowanych studentów, którzy wyróżniają się swoimi wynikami w nauce, talentami, działalnością społeczną lub innymi aspektami, poprzez świadome planowanie i realizację ich drogi zawodowej. Doświadczeni  mentorzy i jednocześnie absolwenci SGH, dzielą się z nimi swoją wiedzą zawodową, towarzysząc swoim mentees (studentom) w procesie rozwoju i nabywaniu praktycznych umiejętności. Służą temu indywidualne spotkania z mentorami organizowane w różnej formie: wizyty w firmie, lunchu lub job-shadowing (spędzenie całego dnia w miejscu pracy mentora), a także szkolenia i warsztaty zarówno dla mentees jak i mentorów.

Organizatorami Programu są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Samorząd Studentów SGH we współpracy ze środowiskiem uczelnianych organizacji studenckich.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www programu oraz na stronę na facebooku.