Dofinansowania z Unii na inwestycje

Każde małe i średnie przedsiębiorstwo potrzebuje pieniędzy na rozwój. Potrzeby są różne, ale bez odpowiedniego zastrzyku gotówki nie da się nawet snuć planów. Na szczęście są fundusze unijne, dzięki którym można zacząć planować przyszłe plany rozwojowe i inwestycyjne. Przedsiębiorcy (obok samorządów) w planach na lata 2014-2020 zostali potraktowani priorytetowo, uzyskają więc największe wsparcie. Oznacza to, że dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw będą bardzo wysokie! Jak bardzo? W najbliższych latach na ten cel zostanie przeznaczonych 20 miliardów euro. Bez wątpienia warto pozyskać takie środki. Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że dofinansowania unijne na inwestycje nie ominą Państwa firmy, warto skorzystać z naszej oferty. SAS Advisors to pewne wsparcie i pozyskiwanie dotacji, które poprawiają byt każdej firmy.

Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw zostały przewidziane w Programach Regionalnych poszczególnych województw, jak i z innych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Każda firma z tego segmentu ma różne potrzeby inwestycyjne, ale głównie polegają one na zakupie nowego sprzętu czy rozbudowie infrastruktury. Nie są to może jakieś wielkie innowacje, ale przyczyniają się do polepszenia i poszerzenia świadczonych usług. Stąd już krótka droga do zwiększenia konkurencyjności Państwa firmy na rynku. W SAS Advisors rozumiemy to doskonale, wiemy, że dofinansowania unijne na inwestycje to wielka szansa, by Państwa firma mogła rozwijać się szybciej, by była lepsza w tym, co robi, by mogła realizować założone plany. Warto wiedzieć, że Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowane są głównie w formie pożyczek. Oznacza to, że trzeba je zwrócić, niemniej zdecydowanie łatwiej je uzyskać niż w banku, a i warunki spłaty są korzystniejsze.

W planach na lata 2014-2020 szczególnie doceniane są firmy, które przygotowują nowoczesne rozwiązania, jak portal e-usługowy. Mogą to być też takie inicjatywy jak rozwijanie handlu elektronicznego czy rozwiązania w zakresie B2B (czyli business-to-business). Dofinansowania unijne na inwestycje możemy również przeznaczać na działania ekologiczne. Na myśli mamy tu przykładowo termomodernizację budynków firmy czy wdrażanie energooszczędnych technologii. Tak samo, jak planujemy pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie wydatki były częścią projektu. To oczywiście nie wszystkie dziedziny, na które można pozyskać dotacje. Zapraszamy do kontaktu, w SAS Advisors zapewniamy skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych, aby Państwa firma mogła się jeszcze lepiej rozwijać.

Fundusze z UE - SAS Advisors

Dotacje na inwestycje

Małe i średnie przedsiębiorstwa to główni beneficjenci programów unijnych. Jest to też najliczniejsza grupa starająca się o dotacje na inwestycje i z nich korzystająca. W Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią większość wszystkich przedsiębiorstw. Jest to kluczowy element polskiej gospodarki. Polacy z roku na rok stają się również coraz bardziej przedsiębiorczy, a w związku z tym powstaje coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw.

Polskie firmy coraz więcej inwestują w innowacje i prowadzone badania. W tych obszarach można z kolei uzyskać znaczne wsparcie finansowe z unijnych dotacji. Aby z nich skorzystać, trzeba jednak spełniać wymogi definicyjne małych i średnich przedsiębiorstw.

Można je scharakteryzować na bazie trzech kryteriów:

  • liczby pracowników zatrudnianych przez firmę,
  • wysokości rocznego obrotu osiągniętego w ostatnim roku obrotowym,
  • całkowitej wartości aktywów w ostatnim rocznym bilansie.

Szczególnie w powyższym względzie należy zwrócić uwagę na liczbę zatrudnianych osób. Ten warunek jest bardzo ważny i musi być spełniony, aby firma uznana była za małe lub średnie przedsiębiorstwo. Dwa pozostałe warunki, mogą, lecz nie muszą być jednocześnie spełniane.

Fundusze unijne - SAS Advisors

Jakie obszary są finansowane?

Dotacje unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw można uzyskać w wielu obszarach:

  1. Projekty badawcze i wdrażanie innowacji. Dotacją jest opracowanie w pełni nowego lub udoskonalenie istniejącego już produktu, usługi lub wyrobu, procesu, a także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy, lub stosunkach z otoczeniem.
  2. Rozwój działalności firmy. Może to dotyczyć podstawowych potrzeb z tym związanych, takich jak zakup sprzętu, rozbudowanie istniejącej infrastruktury. Takie fundusze są przekazywane zazwyczaj w ramach pożyczek zwrotnych, ale udzielanych na preferencyjnych warunkach.
  3. Informatyzacja. Są to potrzeby związane z rozwinięciem handlu w sieci, stworzeniem e-portalu, rozwiązaniami B2B (dotacje unijne b2b) itd.
  4. Rozwiązania ekologiczne. Mogą to być w większości pożyczki zwrotne, ale ogólnie mogą one być przeznaczone np. na wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań, termomodernizację budynków firmy, czy przebudowę linii produkcyjnej.
  5. Działalność za granicą. Mogą z tym wiązać się wyjazdy branżowe promujące firmę.
  6. Szkolenia. Są to rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Obszarów, w których małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać fundusze unijne, jest dużo. Są to znaczące cele, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj problemy z finansowaniem różnych przedsięwzięć mają najczęściej niewielkie firmy, dopiero rozpoczynające prowadzenie swojej działalności. Aby jednak nie upaść i utrzymać się na coraz bardziej wymagającym i dynamiczniejszym rynku, firmy te muszą się nieustannie rozwijać. W tym celu niewątpliwie potrzebują środków finansowych, które w prosty sposób z pomocą specjalistów SAS Advisors można uzyskać w ramach wsparcia z Unii Europejskiej.