Dofinansowania dla firm i dotacje z Unii Europejskiej na inwestycje i rozwój

Każde małe i średnie przedsiębiorstwo potrzebuje pieniędzy na rozwój. Poszczególne gałęzie biznesu wymagają stosowania zróżnicowanych metod dynamizacji, jednak niezależnie od profilu firmy, aby rozszerzyć działalność, niezbędne są spore nakłady finansowe. Nie każdy przedsiębiorca może liczyć na pożyczkę, kredyt lub krajowe dotacje dla przedsiębiorców, a zaoszczędzenie pieniędzy z bieżących aktywów bywa zadaniem bardzo pracochłonnym. Często z mozołem zebrane oszczędności są też pochłaniane przez nieprzewidziane wydatki. Potrzeby są różne, ale bez odpowiedniego zastrzyku gotówki nie da się nawet snuć planów. Na szczęście są fundusze unijne dla firm, dzięki którym można zacząć planować przyszłe plany rozwojowe i inwestycyjne z pomocą. Przedsiębiorcy (obok samorządów) w planach na lata 2014-2020 zostali potraktowani priorytetowo, uzyskają więc największe dofinansowanie dla firm. Oznacza to, że dotacje inwestycyjne z Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw będą bardzo wysokie! Jak bardzo? W najbliższych latach na ten cel zostanie przeznaczonych 20 miliardów euro. Bez wątpienia warto pozyskać takie środki. Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że dofinansowania unijne na inwestycje nie ominą Państwa firmy, warto skorzystać z naszej oferty. SAS Advisors to pewne wsparcie i pozyskiwanie dotacji na rozwój, które poprawiają byt każdego przedsiębiorstwa.

Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw zostały przewidziane w Programach Regionalnych poszczególnych województw, jak i z innych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Każda firma z tego segmentu ma różne potrzeby inwestycyjne, ale głównie polegają one na zakupie nowego sprzętu czy rozbudowie infrastruktury. Nie są to może jakieś wielkie innowacje, ale przyczyniają się do polepszenia i poszerzenia świadczonych usług. Stąd już krótka droga do zwiększenia konkurencyjności Państwa firmy na rynku. Pozyskanie nowego sprzętu lub rozbudowa przestrzeni biznesowej to jednak działania, na które ze względów finansowych nie każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić. Barierę tę może usunąć dotacja dla firm z Unii Europejskiej na rozwój. W SAS Advisors rozumiemy to doskonale, wiemy, że dofinansowania unijne na inwestycje to wielka szansa, by Państwa firma mogła rozwijać się szybciej, by była lepsza w tym, co robi, by mogła realizować założone plany. Z tej formy pomocy skorzystało już mnóstwo osób prowadzących działalność w Polsce i nie tylko. Warto wiedzieć, że Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowane są głównie w formie pożyczek. Oznacza to, że trzeba je zwrócić, niemniej zdecydowanie łatwiej je uzyskać niż w banku, a i warunki spłaty są korzystniejsze.

Na jakie działania można uzyskać dotacje unijne na rozwój firmy?

Rozwój przedsiębiorstwa nie ogranicza się wyłącznie do zakupu nowego sprzętu lub rozbudowywania infrastruktury. Panująca na świecie pandemia wpłynęła także na to, jakie przedsięwzięcia mają większe szanse na dotacje unijne dla małych i średnich firm. Spory nacisk kładzie się obecnie na rozwój platform internetowych, pozwalający na zdalną obsługę klientów. W planach na lata 2014-2020 szczególnie doceniane są firmy, które przygotowują nowoczesne rozwiązania, jak portal e-usługowy. Mogą to być też takie inicjatywy jak rozwijanie handlu elektronicznego czy rozwiązania w zakresie B2B (czyli business-to-business).

Niezwykle ważnym tematem, na który Unia Europejska zwraca w ostatnich latach szczególną uwagę, jest kwestia ochrony środowiska. Dofinansowania unijne na inwestycje możemy również przeznaczać na działania ekologiczne. Zakres prac, które mogą zostać ujęte we wniosku o dotację dla firmy na rozwój z tej kategorii, jest bardzo szeroki. Na myśli mamy tu przykładowo termomodernizację budynków firmy czy wdrażanie energooszczędnych technologii. Jeśli planujemy pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie wydatki były częścią projektu. To oczywiście nie wszystkie dziedziny, na które można pozyskać dotacje z Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw. Wiele z nich może zaskoczyć osobę, która nie zna dobrze reguł, według których przyznawane są dofinansowania unijne dla firm. Dlatego też każdy prowadzący działalność przed rozpoczęciem inwestycji, powinien sprawdzić, które z jego planów nie mogą zostać ujęte we wniosku o europejskie środki finansowe. Zapraszamy do kontaktu, w SAS Advisors zapewniamy skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych, aby Państwa firma mogła się jeszcze lepiej rozwijać.

dofinansowanie z unii europejskiej

Dotacje i dofinansowania na inwestycje dla przedsiębiorstw z funduszy unijnych

Małe i średnie przedsiębiorstwa to główni beneficjenci programów unijnych. Jest to też najliczniejsza grupa starająca się o dotacje dla firm z Unii Europejskiej na inwestycje i z nich korzystająca. W Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią większość wszystkich przedsiębiorstw. Jest to kluczowy element polskiej gospodarki. Polacy z roku na rok stają się również coraz bardziej przedsiębiorczy, a w związku z tym powstaje coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw.

Polskie firmy coraz więcej inwestują w innowacje i prowadzone badania. Są to kwestie mocno promowane przez Unię Europejską, dlatego też w tych obszarach można z kolei uzyskać znaczne wsparcie finansowe z unijnych dotacji dla firm na rozwój. Aby z nich skorzystać, trzeba jednak spełniać wymogi definicyjne małych i średnich przedsiębiorstw.

Polskie firmy coraz więcej inwestują w innowacje i prowadzone badania. W tych obszarach można z kolei uzyskać znaczne wsparcie finansowe z unijnych dotacji. Aby z nich skorzystać, trzeba jednak spełniać wymogi definicyjne małych i średnich przedsiębiorstw.

Można je scharakteryzować na bazie trzech kryteriów:

  • liczby pracowników zatrudnianych przez firmę,
  • wysokości rocznego obrotu osiągniętego w ostatnim roku obrotowym,
  • całkowitej wartości aktywów w ostatnim rocznym bilansie.

Szczególnie w powyższym względzie należy zwrócić uwagę na liczbę zatrudnianych osób. Ten warunek jest bardzo ważny i musi być spełniony, aby firma uznana była za małe lub średnie przedsiębiorstwo. Taka kwalifikacja jednostki jest niezbędna, aby móc ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozwój firmy. Dwa pozostałe warunki, mogą, lecz nie muszą być jednocześnie spełniane.

dofinansowania dla firm

Jakie obszary są finansowane?

Warto wiedzieć, że dotacje unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw przyznawane są od wielu lat. Dzięki nim zmieniła się dynamika funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, sposób ich działania oraz zakres świadczonych usług i docelowe grupy klientów. Ogromną rolę w tym procesie odegrały właśnie fundusze unijne dla firm. Dofinansowania dla firm można uzyskać w wielu obszarach:

  1. Projekty badawcze i wdrażanie innowacji. Dotacją na rozwój jest opracowanie w pełni nowego lub udoskonalenie istniejącego już produktu, usługi lub wyrobu, procesu, a także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy, lub stosunkach z otoczeniem.
  2. Rozwój działalności firmy. Dofinansowanie z Unii europejskiej dla przedsiębiorców przyznawane w tym obszarze może dotyczyć podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki, takich jak zakup sprzętu, rozbudowanie istniejącej infrastruktury. Takie fundusze unijne dla firm są przekazywane zazwyczaj w ramach pożyczek zwrotnych, ale udzielanych na preferencyjnych warunkach.
  3. Informatyzacja. Są to potrzeby związane z rozwinięciem handlu w sieci, stworzeniem e-portalu, rozwiązaniami B2B (dotacje unijne b2b) itd. W związku ze stale rosnącym poziomem transakcji zakupu dokonywanych przez konsumentów za pośrednictwem Internetu, wnioski o dofinansowanie na rozwój firmy w tym sektorze są niezwykle popularne.
  4. Rozwiązania ekologiczne. Fundusze unijne przyznawane przedsiębiorcom w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska przydzielane są na różne projekty. Mogą to być w większości pożyczki zwrotne, ale ogólnie mogą one być przeznaczone np. na wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań, termomodernizację budynków firmy, montaż ekranów fotowoltaicznych, wymianę ogrzewania lokali na systemy niskoemisyjne czy przebudowę linii produkcyjnej.
  5. Działalność za granicą. Dofinansowanie unijne na rozwój może zostać wykorzystane także na poszerzenie obszaru funkcjonowania biznesu. Wielu beneficjentów programów przyznających dotacje dla przedsiębiorców przeznacza środki na wejście na rynki europejskie i światowe. Pozyskanie nowej grupy odbiorców oferowanych usług jest doskonałym sposobem na ożywienie firmy. Zakres inwestycji finansowanych z funduszy unijnych w ramach działalności zagranicznej jest bardzo szeroki. Mogą z tym wiązać się wyjazdy branżowe promujące firmę.
  6. Szkolenia. Działalnością, na którą można pozyskać dotacje na rozwój firmy, są także inwestycje w kadrę pracowniczą. Obejmują one zarówno tworzenie nowych miejsc pracy, jak i przekwalifikowanie lub rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Obszarów, w których małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać fundusze unijne, jest dużo. Są to znaczące cele, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj problemy z finansowaniem różnych przedsięwzięć mają najczęściej niewielkie firmy, dopiero rozpoczynające prowadzenie swojej działalności. Aby jednak nie upaść i utrzymać się na coraz bardziej wymagającym i dynamiczniejszym rynku, firmy te muszą się nieustannie rozwijać. W tym celu niewątpliwie potrzebują środków finansowych, które w prosty sposób z pomocą specjalistów SAS Advisors można uzyskać w ramach wsparcia z Unii Europejskiej.