Dotacje na innowacje i projekt badawczy

Brak rozwoju w przedsiębiorstwie nie wróży niczego dobrego. Każdy właściciel firmy wie, że nie można tak po prostu spocząć na laurach i czerpać zysk z firmy, zapominając o inwestycjach. Takie postępowanie nie odbije się dobrze na stanie przedsiębiorstwa i sprawi, że firma nie będzie pięła się w górę, a wręcz przeciwnie. Jaki temat powinien być bliski każdemu przedsiębiorcy?

Inwestycje oczywiście wymagają często dość sporych środków finansowych, jednak jest sposób na to, by je zdobyć, nie nadwyrężając za mocno budżetu firmy. Pomóc tutaj mogą na pewno dotacje unijne. Takie dotacje są szansą szczególnie dla tych małych firm, jakie często nie mają możliwości, by uruchomić duże środki finansowe na rozwój. Dobrym pomysłem mogą okazać się dotacje na innowacje, o jakie warto się postarać. Jeśli komuś tego rodzaju zagadnienia wydadzą się trudne i ciężkie do ogarnięcie, to warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów z SAS Advisors. Dzięki swojemu doświadczeniu w zdobywaniu dotacji unijnych na badania jesteśmy w stanie niezwykle skutecznie pozyskiwać dla Państwa firm unijne środki na wsparcie badań i rozwoju.

Dotacja na projekt badawczy i rozwój może dotyczyć bardzo różnych dziedzin działalności. Zdarza się, że warunkiem, jaki trzeba spełnić, by dostać którąś z dotacji na projekt badawczy, jest nie tylko stworzenie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań we własnej firmie, ale także udzielanie licencji na używanie takich metod także innym przedsiębiorstwom. Wszystko jednak zależy od rodzaju konkretnego konkursu. Warto wiedzieć także, że niektóre z programów dotacji na innowacje to możliwość nawiązania współpracy z jednostkami badawczymi. Dzięki czemu istnieje większy dostęp do kadry badawczej, jak i do specjalistycznych urządzeń, które pomogą w badaniach i rozwoju całej firmy. Dlatego dotacje unijne na badania to duża szansa dla każdego przedsiębiorstwa, jakiemu zależy na inwestowaniu we własny rozwój.

Badania i rozwój to kwestie, jakie w każdej firmie powinny zajmować ważne miejsce. Dotacja na innowacje, to właśnie szansa, by w te obszary zainwestować środki finansowe. A trzeba powiedzieć, że chodzi o całkiem duże pieniądze, dlatego opłaca się wziąć udział w jednym z dostępnych programów. Konkursów na dotacje unijne na badania i nowatorskie rozwiązania jest całkiem sporo. Natomiast dość łatwo można przeoczyć informacje na temat dotacji na innowacje. Nie jest bowiem prosto śledzić wszystko na bieżąco i jeszcze połączyć to z pracą nad firmą. Dlatego właśnie zawierzenie tej kwestii takim profesjonalistom, jak SAS Advisors jest gwarancją sukcesu.

Dotacje na innowacje

W unijnym słowniku dotacją jest opracowanie w pełni nowego lub udoskonalenie istniejącego już produktu, usługi lub wyrobu, procesu, a także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy, stosunkach z otoczeniem. W związku z tym innowacją może być zarówno nowo powstały produkt, jak i nowa metoda organizowania pracy rozwiązywania społecznych problemów. Aby otrzymać dotacje na innowacje, należy udowodnić, że dany produkt lub proces jest innowacyjny, to znaczy, że nie występuje on na dotychczasowym rynku, na który jest kierowany, a w związku z tym również, że występuje zapotrzebowanie na tym rynku na dany innowacyjny produkt, czy proces.

Aby ubiegać się o dotacje unijne na innowacje trzeba też udowodnić, że dany produkt, czy proces różni się znacząco od tych istniejących i jest wobec nich konkurencyjny. W niektórych programach unijnych wymagane jest dołączenie do wniosku o dotacje na wdrożenie innowacji opinii eksperta w danej dziedzinie świadczącej o innowacyjności produktu lub procesu. Nie we wszystkich jednak programach wymaga się takich ekspertyz. Szczegółowe wytyczne zawsze opisane są przy danym konkursie.

Jak pozyskać dotacje na innowacje?

O dotacje na innowacje można się starać w następujących obszarach:

· inwestycje dla infrastruktury badawczo-rozwojowej,
· projekty badawczo-rozwojowe: dofinansowanie projektów realizujących badania przemysłowe, prace rozwojowe, opracowujących nowe technologie, produkty, usługi i procesy lub wprowadzających ulepszenia do tych już istniejących,
· wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie: wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw inwestycjami, niekoniecznie związane ze wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, w celu wdrożenia innowacji produktowych, procesowych itp.,
· wdrożenie wyników badawczo-rozwojowych w firmie: zakup i wdrożenie w przedsiębiorstwie opracowanych rozwiązań badawczo-rozwojowych zmierzających do stworzenia nowych lub ulepszonych produktów, technologii oraz usług.

Aby uzyskać dofinansowanie na innowacje, należy zapoznać się z dostępnymi programami unijnymi i wybrać ten, który będzie najlepiej odpowiadał profilowi firmy. Następnie należy przygotować projekt: określić termin realizacji każdego zadania. Po złożeniu wniosku specjalnie powołana komisja ocenia wpływające wnioski, te ocenione najwyżej mają szansę na uzyskanie dofinansowania. Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie, podpisywana jest umowa pomiędzy przedsiębiorcą a instytucją organizującą konkurs. Końcowym etapem jest realizacja projektu.

Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji na innowacje

Teoretycznie wszystko brzmi łatwo i wydaje się, że formalności są podobne jak przy standardowych procedurach administracyjnych związanych z innymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej. Z doświadczenia dobrze jednak wiemy, że w praktyce dotacja na innowacje jest związana z licznymi, często skomplikowanymi obowiązkami i warunkami, których samo zrozumienie może sprawiać trudności, a co dopiero wdrożenie ich w życie. Dlatego fachowa pomoc w procesie starania się o dofinansowania unijne jest bardzo cenna, a uzyskać mogą ją Państwo w ramach współpracy z naszą firmą.

Wyręczamy klientów we wszystkich formalnościach, jakie wiążą się z dotacją na innowacje. Doradzamy w wyborze najlepszego pod kątem indywidualnych wymagań i możliwości programu, który na akceptowalnych warunkach daje dostęp do potrzebnej kwoty dofinansowania. Pod tym kątem dokładnie analizujemy potrzeby klienta, sugerując najkorzystniejsze w danym momencie inicjatywy unijne. Zajmujemy się także zbieraniem dokumentacji koniecznej do wysłania wniosku, po czym wypełniamy go w prawidłowy sposób i dostarczamy do wskazanego urzędu, który odpowiada za rozpatrywanie podań.

Samo pozyskanie środków jest oczywiście kluczowe, ale decydując się na dotacje na innowacje, trzeba pamiętać o obowiązkach formalnych związanych z rozliczeniem wydanych funduszy. Na tym polu również wspieramy naszych klientów, dzięki czemu mają oni pewność, że wszelkie wymagania proceduralne zostały prawidłowo spełnione. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w celu rozpoczęcia współpracy!