Dotacje na Centrum Badawczo – Rozwojowe

Nieustająca potrzeba wprowadzania innowacji na rynek, a przy tym udział w poszczególnych przedsięwzięciach zapewniających dofinansowanie na działalność B+R pozwoliła wielu przedsiębiorstwom, wygenerować wewnętrzne know-how dotyczące stymulowania działań innowacyjnych oraz implementowania takich rozwiązań w swojej działalności gospodarczej. Doświadczenie to pozwala na osiąganie nowych sukcesów na polskim rynku w postaci wzmocnienia konkurencyjności oraz kontynuowanie podążania innowacyjną ścieżką w stronę realizacji większych projektów pozwalających na ciągły rozwój przedsiębiorstwa. Jednym z kierunków wybieranych przez przedsiębiorców i stawianych jako następny cel jest budowa centrów badawczo – rozwojowych, stanowiących ośrodek postępu technologicznego i opracowywania nowych rozwiązań dla firmy lub zewnętrznych podmiotów. Instytucje publiczne przeznaczyły na tę inicjatywę 350 mln PLN w ramach konkursu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, będącego częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 

Dotację na Centrum Badawczo – Rozwojowe może otrzymać każdy przedsiębiorca mający w planach utworzenie, bądź rozwój już istniejącego Centrum Badawczo – Rozwojowego poprzez inwestycje w specjalistyczna aparaturę, technologię lub niezbędną infrastrukturę przyczyniająca się do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Do najważniejszych kryteriów przedsiębiorstw ubiegających się o dotację na CBR należą:

  • wpisywanie się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS),
  • dokładne opisanie i przedstawienie agendy badawczej, ocenianej pod względem poziomu wprowadzanej innowacyjności poprzez implementację rezultatu projektu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Instytucję Publiczną, Wnioskodawca otrzymuje dotację na Centrum Badawczo – Rozwojowe pokrywające koszty kwalifikowalne nawet do 70%. Należy również wziąć pod uwagę zatrudnienie odpowiedniej kadry, która będzie odpowiedzialna za realizację planu zawartego w opisanej agendzie badawczej. 

SAS Advisors, jako grupa specjalistów w dziedzinie pozyskiwania funduszy ze środków publicznych pomoże w realizacji projektu przez cały proces składania wniosku o dotację na Centrum Badawczo – Rozwojowego. Nasi eksperci, wyróżniający się wysokim profesjonalizmem, kreatywnością oraz otwartością na innowacyjne pomysły pomogą w każdym etapie sukcesywnego składania dokumentacji aplikacyjnej o dotację CBR, spełniając przy tym z wielką starannością wymagania klienta i gwarantując satysfakcję ze współpracy. Zespół SAS Advisors charakteryzuje się wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym na drodze złożonych i pozytywnie ocenionych wniosków, które chętnie wykorzystuje w codziennej współpracy z klientem. Zapraszamy do kontaktu i wzięcia udziału w konkursie udzielającym dotację na Centrum Badawczo – Rozwojowe, gwarantującym sukces przedsiębiorstwa i zdobycie cennego know-how w zakresie realizacji projektów B+R.