Aktualności

30.09.2019 r.

„Dotacje dla branży mięsnej (inwestycje w innowacje)”- Sympozjum dla branży mięsnej

Podczas Sympozjum dla branży mięsnej, które odbywało się w dniach 19 i 20 września 2019 r. w Lidzbarku Warmińskim, Partner SAS ADVISORS Łukasz Pupek poprowadził sesję, której tematem były „Dotacje dla branży mięsnej  (inwestycje w innowacje)”. Sesja poświęcona była m.in. szukaniu innowacji oraz możliwościom pozyskania dotacji dla branży mięsnej. Podczas sympozjum poruszane były również kwestie innowacji technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym zastosowania rekuperacji oraz wsparcia inwestycji związanych z tą branżą w ramach działań ARiMR.