Aktualności

26.03.2020 r.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na pokrycie kosztów wynagrodzeń

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, iż przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe, będą mogli wnioskować o dofinansowanie z EFS na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne, czyli na przykład umowy zlecenia, a także dla osób pracujących na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Program ma wystartować po przyjęciu tarczy antykryzysowej – wstępnie w I połowie kwietnia.  Planowane środki na ten cel to minimum 1,5 mld PLN.

Więcej informacji na stronie MFiPR.