Aktualności

28.11.2013 r.

Dłuższy konkurs o popularne granty, Rzeczpospolita 28.11.2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła o ponad dwa tygodnie nabór wniosków od firm o dotacje na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

 Przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców o reaktywowane w tym roku najpopularniejsze dotacje inwestycyjne z programu „Innowacyjna gospodarka”, rozdzielane przez PARP, agencja rozpoczęła (w drugim tegorocznym konkursie) 4 listopada i miała zakończyć w najbliższy piątek (29 listopada). Wczoraj poinformowała jednak, że wydłuża nabór do 16 grudnia.

Zmiana terminu zamknięcia naboru jest szansą dla firm, które na dzień 29 listopada nie posiadały pełnej dokumentacji aplikacyjnej pozwalającej złożyć wniosek. Jednocześnie z drugiej strony decyzja PARP może być krzywdząca dla firm, które zgodnie z obecnymi zasadami podjęły działania aby być gotowym już na najbliższy piątek z kompletem dokumentów – mówi „Rz” Jakub Bursa, partner w firmie doradczej SAS Advisors.
(…)
Wiadomym jest, że konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw. Decyzja PARP byłaby uzasadniona, gdyby istniało ryzyko niewykorzystania budżetu na Działanie 4.4, a tak na pewno nie jest. Można przez to domniemywać, iż skoro PARP przesunął nabór co w konsekwencji pozwoli większej liczbie przedsiębiorstw złożyć wniosek o dofinansowanie, Instytucja zakłada również znaczne zwiększenie budżetu na ten konkurs – dodaje Bursa.

Cały artykuł znajduje się pod linkiem.