Aktualności

16.07.2012 r.

Gminy prą do przodu, Rzeczpospolita 16.07.2012 r.

Dzięki aktywności samorządów lokalnych regionalne programy operacyjne są realizowane wciąż sprawniej niż programy krajowe. Zakończono już 14,4 tys. projektów. To przyczynek do tego, aby w okresie 2014–2020 więcej dotacji dzielić z poziomu regionalnego.

Samorządy lokalne to niezmiennie główna grupa odbiorców dotacji unijnych. Obok firm to one najaktywniej zabiegają o pieniądze europejskie, które pozwalają na modernizację Polski gminnej i powiatowej. To także pieniądze na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju gospodarczym i społecznym polskich województw oraz na zbliżenie poziomu ich rozwoju do lepiej rozwiniętych regionów europejskich.

– Zróżnicowanie w rozwoju stało się istotnym problemem współczesnej gospodarki, natomiast wyrównywanie regionalnych dysproporcji rozwoju gospodarczego stanowi główny cel działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej. Istotną kwestią w dynamicznym rozwoju gmin jest umiejętność korzystania i gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej – podkreśla Jakub Bursa, partner w firmie doradczej SAS Advisors. Dodaje, że aktywna działalność inwestycyjna samorządów wpływa pozytywnie na rozwój szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

– I jednocześnie intensywna działalność przedsiębiorstw napędza koniunkturę w regionie. Oba te czynniki oddziałują na siebie wzajemnie. Działalność samorządów jest bardzo uważnie obserwowana przez sektor prywatny i zwiększona aktywność inwestycyjna samorządów przyciąga prywatnych inwestorów – dodaje.

Cały artykuł znajduje się pod linkiem.