Kategoria: Współpraca

30.09.2019 r.

Działalność non-profit – Złożenie wniosku Caritas Diecezji Radomskiej

W ramach realizowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, zespół konsultantów SAS Advisors wsparł Caritas Diecezji Radomskiej w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów. Przedsięwzięcie Caritas ma na celu rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, […]

27.03.2019 r.

Nawiązanie współpracy z ADS Insight

SAS Advisors zawarło umowę o współpracy z firmą ADS Insight, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane ze współpracą z instytucjami Unii Europejskiej w bardzo szerokim zakresie. Usługi ADS Insight obejmują m.in.: monitorowanie polityk i prawodawstwa UE, działania lobbingowe, kampanie komunikacyjne, ale także wsparcie w ubieganiu się o Fundusze UE dystrybuowane z poziomu Komisji Europejskiej (m.in. CEF, […]