Kategoria: Projekty

16.09.2019 r.

Wystartował nowy nabór w konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – tzw. „Szybka Ścieżka”

Konkurs „Szybka ścieżka” skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Łącznie, w ramach konkursu NCBiR będzie dysponować budżetem o wartości 1,1 mld złotych. Konkurs ten jest jednym z głównych źródeł dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych w Polsce. Umożliwia dofinansowanie projektów, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na […]

19.08.2019 r.

Ogłoszenie kolejnej rundy naboru konkursu “Szybka Ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną rundę naboru w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – tzw. „Szybka Ścieżka”. Konkurs ten jest jednym z głównych źródeł dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych w Polsce. Umożliwia dofinansowanie projektów, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego bądź znacząco […]

14.08.2019 r.

Nowe konkursy dla przedsiębiorców realizujących projekty B+R w ramach ścieżek tematycznych: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska oraz Urządzenia grzewcze.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaktualizowało harmonogram konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). W harmonogramie konkursów na 2019 r. pojawiły się dwa nowe konkursy przeznaczone dla przedsiębiorców (MŚP i dużych) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w ramach poddziałania 1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa dla następujących ścieżek tematycznych: Innowacyjne […]

29.07.2019 r.

Zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

26 lipca 2019 roku zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Pojawił się w nim nowy konkurs w działaniu 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Konkurs zostanie ogłoszony 26 sierpnia 2019 r. Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 r. Kwota przeznaczona na […]

29.07.2019 r.

Nowy konkurs „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw” – działanie 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

26 sierpnia 2019 r. ogłoszony zostanie nowy konkurs w ramach działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 r. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów dla tej rundy aplikacyjnej wyniosą 350 mln złotych. Dofinansowanie kierowane jest do przedsiębiorców planujących stworzenie lub […]

28.06.2019 r.

Polska Geotermia Plus – nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił datę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu Polska Geotermia Plus, którego celem jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce poprzez wsparcie inwestycji w badania złóż, odwierty i prace budowlane w ich obrębie. Do rozdysponowania jest kwota 600 mln zł, z której jedną połowę przeznaczono na […]

18.06.2019 r.

Zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

17 czerwca 2019 r. na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opublikowano aktualizację harmonogramu konkursów na 2019 r. dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, która rozszerzyła ofertę konkursów w ramach I i IV osi Programu.

18.06.2019 r.

Uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków dla Konkursu 3/1.2/2019 INNOship-II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków dla Konkursu 3/1.2/2019 w ramach programu INNOship-2.

13.06.2019 r.

17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator dla innowacyjnych firm

Od 6 czerwca 2019 r. innowacyjne firmy, które planują wejście na rynek przełomowych pomysłów lub potrzebują wsparcia dla szybkiego rozwoju, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości  do 17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator, który zastąpił dotychczasowy Instrument MŚP. 5 czerwca zakończono ostatnią rundę naboru do II Fazy Instrumentu MŚP, Faza I zostanie całkowicie wygaszona […]

10.06.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków dofinansowanie dla konkursu nr 2/1.2./2019 INNOSTAL-III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało zaktualizowane zmiany dla konkursu nr 2/1.2/2019 INNOSTAL-III, ogłoszonego 15 marca 2019 r. Nabór został wydłużony o jeden dzień roboczy, co oznacza, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem Regulaminu i Ogłoszenia o konkursie, wnioski można składać do 19 sierpnia 2019 r.  Ponadto dokonano zmian w Regulaminie w celu ujednolicenia dokumentacji konkursowej: […]