Kategoria: Bez kategorii

14.09.2020 r.

Innowacyjność nadal priorytetem w inwestowaniu funduszy unijnych

Z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska ma do dyspozycji około 57 miliardów euro. W MFiPR trwają pracę nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO), który jest podstawą do sięgnięcia po pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy. W ramach kryteriów oceny projektów, wprowadziliśmy warunek  tworzenia lub wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w ramach danego projektu. Takie rozwiązanie wzmocni […]

11.08.2020 r.

100 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0

Rusza konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przeznaczy 100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków w […]

24.07.2020 r.

750 mld zł dla Polski w latach 2021-2027

750 mld zł dla Polski – lub w cenach bieżących ponad 776 mld zł – na najbliższych kilka lat. 27 państw osiągnęło podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 w tym nowego Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Budżet UE – Wieloletnie Ramy Finansowe oraz Europejski Instrument na rzecz […]

28.05.2020 r.

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU POIR – Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19

Do harmonogramu POIR wprowadzono nowy nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw –Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19. Konkurs ma na celu wybór i wsparcie projektów dotyczących budowy lub unowocześnienia infrastruktury, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do […]

18.05.2020 r.

Konkurs 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza – wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie

14 maja NCBiR poinformował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza. Nabór wniosków został wydłużony do 1 czerwca 2020 r.  Jednocześnie instytucja poinformowała o wydłużeniu oceny projektów do 120 dni oraz  wydłużeniu okresu realizacji projektów prze beneficjantów: z 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Więcej informacji na […]

18.05.2020 r.

Poprawki dotyczące Tarczy 3.0 – komentarz Partnera SAS ADVISORS

14 maja Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu wprowadzającą poprawki do Tarczy Antykryzysowej 3.0. Przepisy zakładają m.in.: dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą 900 milionów złotych na wsparcie dla przedsiębiorców. Pomoc ma objąć także transport autobusowy i kolejowy. Tarcza zawiera również przepisy antylichwiarskie, które mają chronić kredytobiorców przed zbyt wysokimi odsetkami i opłatami. Założenia tarczy komentował na antenie […]

27.04.2020 r.

Nowy pakiet legislacyjny – Komisja Europejska uwzględniła postulaty Polski

Od 24 kwietnia obowiązuje drugi pakiet legislacyjny zatwierdzony przez Komisję Europejską. Przyjęte w pakiecie rozwiązania obejmują między innymi: dodatkową elastyczność w przenoszeniu środków miedzy funduszami polityki spójności, czyli Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym czy Funduszem Spójności oraz między kategoriami regionów, czyli będącymi na różnym poziomie rozwoju, zwolnienie państw członkowskich z konieczności przestrzegania wymogów […]

17.04.2020 r.

Funduszowa specustawa przyjęta przez Senat

Sejm i Senat przyjęły specustawę funduszową. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku ma dwa cele. Pierwszym z nich jest większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Drugi zakłada, że dostępne fundusze zostaną ukierunkowane […]

14.04.2020 r.

Antykryzysowe wsparcie z funduszy UE uzgodnione z Komisją Europejską

Komisja Europejska zaakceptowała rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych. Więcej informacji na stronie MFiPR.

03.04.2020 r.

Pomoc publiczna na nowych zasadach – oczekiwanie na notyfikację Komisji Europejskiej

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwią wsparcie dla MŚP oraz dużych firm z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach trafiły 1 kwietnia do Komisji Europejskiej.  Nowe zasady pomocy mają przewidują m.in.: wykorzystanie funduszy europejskich nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa, pomoc przedsiębiorcom, […]