Kategoria: Bez kategorii

28.05.2020 r.

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU POIR – Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19

Do harmonogramu POIR wprowadzono nowy nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw –Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19. Konkurs ma na celu wybór i wsparcie projektów dotyczących budowy lub unowocześnienia infrastruktury, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do […]

18.05.2020 r.

Konkurs 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza – wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie

14 maja NCBiR poinformował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza. Nabór wniosków został wydłużony do 1 czerwca 2020 r.  Jednocześnie instytucja poinformowała o wydłużeniu oceny projektów do 120 dni oraz  wydłużeniu okresu realizacji projektów prze beneficjantów: z 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Więcej informacji na […]

18.05.2020 r.

Poprawki dotyczące Tarczy 3.0 – komentarz Partnera SAS ADVISORS

14 maja Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu wprowadzającą poprawki do Tarczy Antykryzysowej 3.0. Przepisy zakładają m.in.: dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą 900 milionów złotych na wsparcie dla przedsiębiorców. Pomoc ma objąć także transport autobusowy i kolejowy. Tarcza zawiera również przepisy antylichwiarskie, które mają chronić kredytobiorców przed zbyt wysokimi odsetkami i opłatami. Założenia tarczy komentował na antenie […]

27.04.2020 r.

Nowy pakiet legislacyjny – Komisja Europejska uwzględniła postulaty Polski

Od 24 kwietnia obowiązuje drugi pakiet legislacyjny zatwierdzony przez Komisję Europejską. Przyjęte w pakiecie rozwiązania obejmują między innymi: dodatkową elastyczność w przenoszeniu środków miedzy funduszami polityki spójności, czyli Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym czy Funduszem Spójności oraz między kategoriami regionów, czyli będącymi na różnym poziomie rozwoju, zwolnienie państw członkowskich z konieczności przestrzegania wymogów […]

17.04.2020 r.

Funduszowa specustawa przyjęta przez Senat

Sejm i Senat przyjęły specustawę funduszową. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku ma dwa cele. Pierwszym z nich jest większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Drugi zakłada, że dostępne fundusze zostaną ukierunkowane […]

14.04.2020 r.

Antykryzysowe wsparcie z funduszy UE uzgodnione z Komisją Europejską

Komisja Europejska zaakceptowała rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych. Więcej informacji na stronie MFiPR.

03.04.2020 r.

Pomoc publiczna na nowych zasadach – oczekiwanie na notyfikację Komisji Europejskiej

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwią wsparcie dla MŚP oraz dużych firm z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach trafiły 1 kwietnia do Komisji Europejskiej.  Nowe zasady pomocy mają przewidują m.in.: wykorzystanie funduszy europejskich nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa, pomoc przedsiębiorcom, […]

03.04.2020 r.

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY

Wraz z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika: w przypadku przestoju ekonomicznego – 1. 533,09 zł (brutto), w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy – 2.452, 27 zł (brutto). Świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres […]

30.03.2020 r.

Funduszowa specustawa na walkę z koronawirusem

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt ustawy, która ułatwi ich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości oraz skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem. Projekt ustawy wpisuje się w działania antykryzysowe rządu. Przewiduje między innymi możliwość: uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii, wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów […]

18.03.2020 r.

„Badania na rynek” – przedłużenie terminu przyjmowania wniosków przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zmianie ulega termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.1 Badania na rynek do 12 maja br. konkurs ogólny, konkurs na rzecz miast średnich, konkurs z komponentem programu Dostępność Plus. Powyższe działanie ma na celu złagodzenie negatywnego wpływu pandemii koronawirusa […]